Strona główna

Najnowsze aktualności

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

mLegitymacja emeryta-rencisty

Przejdź do -

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Szczegółowe informacje nt. mLegitymacji emeryta-rencisty pojawiły się na stronie internetowej www.zus.pl