Strona główna

Najnowsze aktualności

Dystrybucja artykułów spożywczych

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach podpisał umowę narealizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osóbnajbardziejpotrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 Podprogram 2023 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 *Najbliższy termin odbioru żywności to 04 lipca 2024 r.

Dodatek osłonowy w roku 2024

Przejdź do -

Możesz starać się dodatek osłonowy jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

    1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

    2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Uwaga zima !!!

Przejdź do -

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suwałki