Strona główna

Najnowsze aktualności

WAŻNA INFORMACJA - dodatek węglowy

Przejdź do - Dodatek%20węglowy

Informujemy , że wnioski na DODATEK WĘGLOWY oraz DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA należy złożyć do 30 LISTOPADA 2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. Świerkowa 45, pokój 38.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Przejdź do - opał%20drewno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach informuje, że już przyjmuje wnioski  o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.

WAŻNE ! Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym wchodzi w życie z dniem 20 września 2022.

Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy.

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1692)