Strona główna

W trosce o bezpieczną i szczęścliwą rodzinę
Karty Dużej Rodziny Gminy Suwałki
Bank Żywności

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

Dzień Pracownika Socjalnego

Przejdź do -

Dnia 21 listopada 2019 r. obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji władze gminy Suwałki złożyły życzenia, oraz podziękowania za profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych przez Pracowników Socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. To szczególny dzień dla wszystkich osób którzy opiekują się osobami najbardziej potrzebującymi. Ogromną sztuką jest umiejętność nawiązania dobrej relacji oraz wzbudzenie zaufania. To święto wszystkich pracowników służb społecznych, którzy codziennie pomagają potrzebującym rodzinom z dziećmi, samotnym seniorom, osobom niepełnosprawnym i bezdomnym.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi

Przejdź do -

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką w miejscu zamieszkania na terenie gminy Suwałki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Przejdź do - Rekrutacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
referent w dziale księgowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach