Korpus Wsparcia Seniorów – nowy program na 2022 rok - zaproszenie do zgłaszania się

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

4 kwi 2022

Rusza nowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Ministerstwo Rodzinyi Polityki Społecznej wprowadza program w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych. Gmina Suwałki przygotowuje się do przystąpienia do Programu i w tym celu pilnie zbiera informacjeo osobach samotnych w wieku 65+ zainteresowanych bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki.

Teleopieka na odległość w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów – nowy program na 2022 rok - zapisy

Ruszył nowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza program w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych. Gmina Suwałki przystąpiła do Programu i w tym celu pilnie zbiera informacje
o osobach samotnych i w rodzinach w wieku 65+ zainteresowanych bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki.

Główny cel programu

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Dla kogo?

Program skierowany jest do 20 seniorów zamieszkujących gminę Suwałki w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Okres realizacji

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.  

Działania programu

W ramach programu przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

 

Zaproszenie do zgłaszania się

Osoby samotne w wieku 65+  (bądź osoby inne znające takie osoby), zamieszkujące gminę Suwałki i zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o pilny kontakt telefoniczny bądź osobisty   z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Suwałkach,   ul. Świerkowa 45, pokój 24, telefon 87 565 93  47, 49.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-04
Data publikacji:2022-04-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:405