Strona główna

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suwałki

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suwałki

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suwałki

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności  i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach  zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.”.

Pomoc kombatantom

Pomoc kombatantom więcej: https://kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia