Strona główna

Najnowsze aktualności

Termin odbioru żywności

Najbliższy termin odbioru żywności: 12 maja 2021 r. (środa) godz. 13.00

Zapytanie ofertowe na realizację zadania

pn. „Zapewnienie funkcjonowania i realizacja zajęć programowych w świetlicach środowiskowych w gminie Suwałki- Zadanie 19 – Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi”

 

 

Gmina Suwałki przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

Celem  Programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu  do 31 grudnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką w miejscu zamieszkania na terenie gminy Suwałki