Strona główna

W trosce o bezpieczną i szczęścliwą rodzinę
Karty Dużej Rodziny Gminy Suwałki
Bank Żywności

Najnowsze aktualności

Odbiór żywności

Przejdź do -

Najbliższy termin odbioru żywności 6 marca 2019 r. (ŚRODA) godz. 9.00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki