Strona główna

W trosce o bezpieczną i szczęścliwą rodzinę
Karty Dużej Rodziny Gminy Suwałki
Bank Żywności

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach  zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego”.

ZAPROSZENIE do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) oraz osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Suwałki

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

Przejdź do -
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego