Gmina Suwałki przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

3 gru 2020

Celem  Programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu  do 31 grudnia 2020 r.

Celem  Programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu  do 31 grudnia 2020 r.

Program adresowany jest do:
1.    osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19,
2.    w szczególnych przypadkach osób poniżej 70. roku życia.

 Zakres usług wsparcia:
1.    zakup i dostarczenie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki),
2.    załatwienie spraw urzędowych,
3.    dokonanie opłat.

Kryteria i sposób kwalifikacji:
1.    brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby (m.in. zamieszkują samodzielnie, nie korzystają z usług opiekuńczych);
2.    oceny sytuacji i ustalenia zakresu usług dokonuje telefoniczne pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach w dni robocze: poniedziałek w  godzinach od 8:00 – 16:00,  wtorek-piątek od 7:30 do 15:30,
3.    szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS pod nr telefonu 87/565-93-47/49.
 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA SIĘ DO PROGRAMU
1)
•    Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11.
•    Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
•    Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.
•    Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
 2)
•    Pracownik socjalny GOPS kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
•    Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
•    W razie wątpliwości, zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach  pod numer telefonu  87/565-93-47/49
3)
•    Przychodzi do Ciebie osoba, którą GOPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
•    Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
4)
•    Odbierasz zakupy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

WAŻNE! Płacisz jedynie za koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-03
Data publikacji:2020-12-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:446