Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

2 lut 2022

Osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Dla kogo dodatkowe jednorazowe świadczenie?

Ustawa wprowadza jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł dla osób, które do 31 grudnia 2021 r. uzyskały status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sporządzonej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, (może zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania), której nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.

Świadczenie wypłacane będzie przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia 31 marca 2022 r. Podstawą wypłaty będzie decyzja Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie:

osobie pobierającej świadczenie pieniężne – w sposób wybrany dla wypłaty tego świadczenia pieniężnego;
osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej w kraju – przekazem pocztowym na ostatni adres korespondencyjny używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej za granicą – w państwie zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wskazany do dnia 28 lutego 2022 r. przez osobę uprawnioną do jednorazowego świadczenia pieniężnego.

W przypadku osoby uprawnionej zamieszkałej za granicą, której jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacone zostanie na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wypłata nastąpi w walucie wymienialnej.

Świadczenie będzie wypłacane z urzędu. Oznacza to, że nie będzie konieczności składania żadnego wniosku. Świadczenie będzie wolne od egzekucji, nie będzie podlegało wliczeniu do dochodu, będzie także wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Świadczenie wraz z kosztami jego obsługi zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa. Koszt jego wypłaty to około 42 mln zł.

źródło:  Prawo.pl

Świadczenie pieniężne jest wolne od podatku oraz nie jest wliczane do dochodu wyliczanego na potrzeby pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia (DOC / PDF)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-02-02
Data publikacji:2022-02-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:425