Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suwałki

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suwałki

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suwałki

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności  i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach  zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.”.

Pomoc kombatantom

Pomoc kombatantom więcej: https://kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką w miejscu zamieszkania na terenie gminy Suwałki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-28
Data publikacji:2017-03-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9859