Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zapytanie ofertowe na realizację zadania

pn. „Zapewnienie funkcjonowania i realizacja zajęć programowych w świetlicach środowiskowych w gminie Suwałki- Zadanie 19 – Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi”

 

 

Gmina Suwałki przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

Celem  Programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu  do 31 grudnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką w miejscu zamieszkania na terenie gminy Suwałki

Apel o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i samotnych

Przejdź do - Apel o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i samotnych

W związku  ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Suwałkach  zwraca  się  z  prośbą  do  wszystkich  mieszkańców Gminy Suwałki o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych i samotnych. Prosimy   o pomoc i wsparcie tych osób.  

            Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia.

 Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki       

tel. 87 565 93 47 i 49        

 

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

ul. Pułaskiego 26,  numer alarmowy  997

Pogotowie Ratunkowe  - numer alarmowy  999 ,  112

 

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” Garbaś II 18 k. Filipowa tel. 87 /569 62 40 (czynny całą dobę) schronisko dla bezdomnych                                             

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie    Dowspuda 9  

 tel. 602 746 394,  87 565 92 82

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-28
Data publikacji:2017-03-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9857