Za życiem

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860) oraz uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla  rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250). Program „Za życiem” jest programem kompleksowego wsparcia rodzin, w szczególności:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci,
 • wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej,
 • pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.

 

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore mogą od 1 stycznia 2017 r. starać się o nowe świadczenie. Wchodzące w życie od nowego roku jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka to jeden z elementów programu „Za życiem” skierowanego do szczególnej grupy rodziców. Jest to wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, o ile powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Wniosek o to świadczenie  może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Aby otrzymać 4 tys. zł wsparcia, wniosek trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz wypłacaniem pieniędzy w Gminie Suwałki zajmuje się  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. Świerkowa 45, dział świadczeń rodzinnych, pok. nr 39.

Nowe świadczenie jest niezależne od kryterium dochodowego.

Pomoc z ustawy „Za życiem” nie jest uwzględniana jako dochód przy ubieganiu się o inne świadczenia na dzieci. Dotyczy to m.in świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł na pierwsze dziecko i wsparcia z systemu pomocy społecznej.

Wystąpienie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, musi być potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którym NFZ podpisał umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo zatrudnionego lub wykonującego zawód w przychodni mającej kontrakt z funduszem.

Lekarz musi mieć specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Ponadto do otrzymania 4 tys. zł jednorazowego świadczenia potrzebne będzie zaświadczenie, potwierdzające, że przyszła matka pozostawała pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu.

 Rodzina może uzyskać również wsparcie asystenta rodziny, do zadań którego należy:

 • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,
 • zapoznanie kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia (przekazanie informacji i szczegółowe omówienie),
 • opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,
 • koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,
 • występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów (z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016r., poz. 1860).

 

Do pobrania: 

 • Informacje o ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-09
Data publikacji:2017-08-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5518