Program "Dobry Start"

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Wyprawka dla uczniów w ramach programu „Dobry Start”

W ramach programu rodzic każdego ucznia do ukończenia 20 roku życia (do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) otrzyma raz w roku świadczenie w wysokości 300 zł na wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Świadczenie to przysługiwać będzie niezależnie od posiadanego dochodu rodziny.

Świadczenie w ramach programu „Dobry Start” nie będzie przysługiwało rodzicom dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym będących w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Rodzic dziecka, będący mieszkańcem Gminy Suwałki, który chce otrzymać świadczenie w ramach programu „Dobry Start”, musi złożyć wniosek w terminie:

- od 1 lipca 2019 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną

LUB

- od 1 sierpnia 2019 r.
w formie tradycyjnej
(papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Suwałkach

jednakże nie później niż do  30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku do 31 sierpnia 2019 r. gwarantuje otrzymanie świadczenia do 30 września 2019 r.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Więcej informacji:

Wzory wniosków do pobrania

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-08
Data publikacji:2018-06-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5022