Rodziny wspierające

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH ZAPRASZA

DO WSPÓŁPRACY OSOBY ZAINTERESOWANE WSPIERANIEM RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU SWOICH FUNKCJI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH.

KIM JEST RODZINA WSPIERAJĄCA?

TO OSOBA LUB RODZINA, KTÓRA JEST OTWARTA NA DZIELENIE SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI Z INNYMI. ZASADY POWOŁYWANIA RODZINY WSPIERAJĄCEJ OKREŚLAJĄ ART. 29, 30, 31 USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ.

RODZINA WSPIERAJĄCA WSPÓŁPRACUJE Z ASYSTENTEM RODZINY NA RZECZ RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU SWOICH FUNKCJI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W ZAKRESIE:

1.       OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI, TJ. DZIELĄ SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ Z RODZINĄ NA TEMAT RÓŻNYCH METOD WYCHOWAWCZYCH, UCZĄ KOMUNIKACJI W RODZINIE, WZMACNIAJĄ PRAWIDŁOWE POSTAWY RODZICA;

2.       PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NP. W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM, NAUKI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW, UTRZYMYWANIA PORZĄDKU W DOMU, WSPARCIE W NAUCE DZIECI;

3.       KSZTAŁTOWANIA I WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH RÓL SPOŁECZNYCH.

RODZINY WSPIERAJĄCE WYWODZĄ SIĘ Z NAJBLIŻSZEGO DZIECKU ŚRODOWISKA I WSPIERAJĄ RODZINĘ BIOLOGICZNĄ W OPIECE, MOGĄ TO BYĆ DZIADKOWIE, KREWNI, SĄSIEDZI, NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY ITP.

PRZEZ PROCEDURĘ PROWADZĄCĄ DO UZYSKANIA STATUSU RODZINY WSPIERAJĄCEJ PRZEPROWADZĄ KANDYDATÓW PRACOWNIK SOCJALNY I ASYSTENT RODZINY. PROCEDURA OBEJMUJE M.IN.:

1.       WYWIAD ŚRODOWISKOWY PRZEPROWADZONY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, NA PODSTAWIE KTÓREGO KIEROWNIK GOPS WYDA OPINIĘ CZY KANDYDAT MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ;

2.       WPROWADZENIE DO OBJĘCIA ROLI RODZINY WSPIERAJĄCEJ;

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM ROLI RODZINY WSPIERAJĄCEJ MOGĄ ZGŁASZAĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ BEZPOŚREDNIO PRACOWNIKOWI SOCJALNEMU WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-24
Data publikacji:2021-05-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2274